Currency:

Blog / News

11/10/2011
09/01/2011
02/28/2011
Subscribe for email newsletter (blog):
or RSS 2.0

Survey

Visszatérő látogató?

1   2   3   4   5   next >>show all

Könyvünk célja a legeredményesebben alkalmazható borjú- és növendékmarha-nevelési technológiák, valamint a tenyészüszõ-nevelésben nagy jelentõségû szaporodásbiológiai folyamatok bemutatása. A szarvasmarha növekedésének, fejlõdésének sajátosságaival foglalkozó fejezet az embrió, illetve a magzat fejlõdését, a szarvasmarha születés utáni növekedését mutatja be, valamint azokat a tényezõket, amelyek befolyásolják ezt a folyamatot. A borjú emésztésének sajátosságai címû fejezet az emésztõrendszer kialakulásának szakaszairól, az enzimtevékenység alakulásáról szól. További részei a szopós, illetve választott borjú emésztését és anyagforgalmát írják le.
3900 Ft
A ló alapkiképzésének az a célja, hogy a fiatal, még nem lovagolt vagy csak éppen nyereg alá szoktatott lovat rendszeres edzéssel úgy készítse elõ, hogy biztos alapot kapjon a késõbbi specializálódáshoz.
2900 Ft
Ló és ember közös története több ezer éves múltra tekint vissza. Ennek ellenére gyakran nem értjük vagy félreértjük egymást! A ló, bár roppant intelligens állat, a mi nyelvünket nem fogja megtanulni, ezért nekünk kell elsajátítani az övét.
3900 Ft
Az Állattenyésztési szótár körülbelül 11 000 magyar állattenyésztési szakszó, szóösszetétel, szakkifejezés angol, francia, német és orosz változatát tartalmazza. Az alapszókincs szintjén érinti az állattudomány olyan részterületeit, mint a tartástechnológia, a takarmányozás, az állategészségtan, a genetika, az állati termékek stb. A szótár szerkezetébõl következõen nyelvenként csupán a felhasználáshoz nélkülözhetetlen nyelvtani jelzést ad: – angolban a fõnév rendhagyó többes számát, – franciában a fõnév nemét és többes számát, a melléknév hím- és nõnemû alakját, – németben a fõnév nemét és többes számát, – az oroszban a fõnév nemét és a többes számú fõneveket (a hangsúlyt a szótag fölé tett vesszõ jelöli).
13500 Ft
„Azt a teljesítményt, amit könnyedén elér az egyik ló, egy másik soha nem tudja teljesíteni. Ami ellen szólni kívánok, az az abszolút csúcsteljesítményre való törekvés, kölönösképpen a lovas sportban.
2900 Ft
A szerzõ több mint 30 éve foglalkozik gyógynövényekkel és természetes gyógyító módszerek megismerésével. Három évtizede mintegy 250 féle többhasznú gyógynövényt vizsgált meg gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából. Ezekbõl a gyógynövényekbõl választotta ki azt a 40 fajtát, melyeket több száz, illetve ezer éve közel azonos problémák gyógyítására használtak. A gyógynövények leírásán, gyûjtésén, felhasználási formáján kívül ismerteti az alkalmazási lehetõségeket, recepteket a különbözõ betegségek, tünetek enyhítésére, de kitér a homeopátiás alkalmazásokra is.
2900 Ft
Könyvünk bemutatja, hogy miért végtelenül nagy jelentõségû a ló fizikai és pszichikai készsége a sikeres együttmûködés szempontjából, és hogy miért adódnak szükségszerûen nehézségek a kiképzésben.
2900 Ft
Ajánlás A Magyar Állattenyésztõk Szövetsége õszinte örömmel, és teljes szakmai támogatásával ajánlja a kedves olvasó kezében lévõ kiadványt, valamint a Lovaskultúra sorozat valamennyi kötetét, a magyar lovas ágazat jobbításáért tenni akaró, minden lószeretõ, lovas barát számára.
4800 Ft

1   2   3   4   5   next >>show all

Elektronika | Számítástechnika | Szerelvény | Gazdabolt | Linktár |

 SSD tárhely - digitalocean.hu