Currency:

Blog / News

11/10/2011
09/01/2011
02/28/2011
Subscribe for email newsletter (blog):
or RSS 2.0

Survey

Visszatérő látogató?

1   2   3   next >>show all

A szerzõ több mint 30 éve foglalkozik gyógynövényekkel és természetes gyógyító módszerek megismerésével. Három évtizede mintegy 250 féle többhasznú gyógynövényt vizsgált meg gyakorlati hasznosíthatóság szempontjából. Ezekbõl a gyógynövényekbõl választotta ki azt a 40 fajtát, melyeket több száz, illetve ezer éve közel azonos problémák gyógyítására használtak. A gyógynövények leírásán, gyûjtésén, felhasználási formáján kívül ismerteti az alkalmazási lehetõségeket, recepteket a különbözõ betegségek, tünetek enyhítésére, de kitér a homeopátiás alkalmazásokra is.
2900 Ft
Az elsõ kiadás óta jelentõs változások mentek végbe a herbológiai tudományban, különösen a herbicidfelhasználás és a kultúrák gyomszabályozási technológiája területén. Új herbicid hatóanyagok és technológiák jelentek meg, ugyanakkor több, kiváló hatékonyságú gyomirtó szer engedélyokiratát visszavonták.
9500 Ft
Miért komposztáljunk? Mert egy különleges folyamat elindítói lehetünk. A szemünk elõtt válik ugyanis a konyhai szerves hulladékból, a zöldségfélék, virágok szárából, a fûnyiradékból, a lehullott falevelekbõl, a levágott, összeaprított gallyakból élõ, humuszban gazdag talaj.
2900 Ft
Habent sua fata libelli (A könyveknek is megvan a maguk történelme) - tanítja a latin közmondás. Igen, a könyveknek, a növényeknek, az állatoknak és az embereknek, sõt az élettelen tárgyaknak is van személyes sorsa, története, legendája. Ez a könyv negyven, jól ismert növény legendáját írja le; azt az életutat, amelyeket ezek a növények a viharos társadalmi körülmények, a technika fejlõdése és a fogyasztási igények változása hatására éppen úgy átéltek, mint a velük azonos korban élõ embertársaik.
3390 Ft
Egy nemzet gazdasági értelmezésben mérhetõ teljesítményét a jelenben is, de még inkább a jövõben alapvetõen a lakossága egészségi állapota határozza meg. A nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy az egészséges társadalom megteremthetõ, fenntartható, amelyhez nélkülözhetetlen a tudományos kutatás és erre épülõ gyakorlati életvitel szimbiózisa. Ebben a folyamatban kiemelt feladatok hárulnak a nevelés-oktatás széles körû területeire, ahol is a hangsúlyt a megelõzésre kell helyezni.
2800 Ft
A népesség növekedésével egyre nagyobb teret foglalunk el a Földön, egyre inkább kihasználva a természeti erõforrásokat a pillanatnyi és növekvõ igények kielégítése érdekében. Szinte egyik napról a másikra megváltozik a táj, utak szelik át az eddig szinte érintetlen területeket, a városok terjeszkednek, bõvül az épített környezet a természeti táj rovására. Még a védett természeti területeken is fennáll a veszély, hogy az élõhelyek és az azokat benépesítõ élõvilág megsínyli az ember közelségét.
5200 Ft
Az elsõ nemzeti park megalapításától számítjuk a tudatos természetvédelem kezdetét. Az azóta eltelt 140 év alatt sokat tettek a világ, így a magyar szakemberek is a növény- és állatvilág megmentéséért. A könyv szerzõi röviden ismertetik az elsõ, az 1879-ben született magyar erdõtörvénytõl kezdõdõ magyar természetvédelem történetét, a nemzetközi természetvédelmi egyezmények, megállapodások létrejöttének körülményeit, a magyar növényvilág védelmét közvetlenül szolgáló együttmûködési lehetõségeket.
5900 Ft
A fenntartható, környezetkímélõ mezõgazdasági termelés �
1980 Ft

1   2   3   next >>show all

Elektronika | Számítástechnika | Szerelvény | Gazdabolt | Linktár |

 SSD tárhely - digitalocean.hu